Workshopsworkshops hijskraan

De Bespiegeling geeft indoor of outdoor workshops op het gebied van communicatie.

Complimenten & cadeautjes

Gesprek in Balans

Huiskamer intervisie

Herbezinning werk en leven

Missie in de Wereld

Train de trainer NLP

Over de kracht van verhalen en metaforen, deel I: 
'Hoe kun je het anders zeggen?'

Over de kracht van verhalen en metaforen, deel II:
'Het innerlijk landschap'.